Използваме „бисквитки“, за да оптимизираме Вашето търсене и за да персонализираме blick-bg.com спрямо Вашите предпочитания. Научете повече за нашите „бисквитки“.

  • Днес е: 16 май 2022, понеделник
Общи условия за изплозване на сайта

Четете внимателно Oбщите условия за ползване на blick-bg.com.

По смисъла на настоящите Общи условия ще използваме няколко понятия със следните значения:
- „читател“ – всяко физическо лице, което използва услугите на сайта blick-bg.com
- „потребител – всяко физическо лице, което се е регистрирало в сайта blick-bg.com се използва пълната функционалност на сайта.
- „услуга/и“ на сайта включват: достъп до информационните ресурси/данни на сайта; участие в сайта чрез коментиране, харасване на статии, споделяне на статии, докладване на нередности/подаване на сигнали/изпращане на новини/ от време на време организиране на определени конкурси/ анкети и др. форми
- „партньор“ е всяко лице/организация/иституция и т.н., с което blick-bg.com има договорени отношения и си взаимодейтва под някаква форма, като в следствие на тези партньорски отношения, в blick-bg.com има възможност за предоставяне на допълнителна информация за своите партньори на читателите и потребителите на сайта.
- „рекламодател“ – договорени отношения с фирми и организации, чрез които blick-bg.com се ангажира да предоставя на своите читатели и потребители пряк достъп или информация за съответния рекламодател за определено време, което е договорено с него.
- „злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата и етиката на Интернет

В blick-bg.com може да има връзки към външни уебсайтове, като още тук искаме да Ви уведомим, че ние не носим отговорност за външните сайтове. Ние носим отговорност единствено за нещата, които публикуваме в нашия сайт, докато отговорността върху външните уебсайтове и услуги, принадлежи изцяло на техните собственици или оператори.

В blick-bg.com може да се съдържа рекламна информация или информация за наши партньори. Ние не поемаме отговорност за достоверността и съдържанието на рекламната информация, защото същата се публикува във вид, предоставен от рекламодател.

Информацията в този уебсайт е от общ характер, като изцяло се стремим към достоверност и провереност на фактите, въпреки това вземайте под внимание, че Вашите действия в следствие на получената информация от нашия сайт са изцяло Ваш избор и Вие носите отговорност за тях. Ние просто се стремим да Ви предоставяме информация, свързана с културата, изкуството, образованието и туризма, както и интересни статии за мотивация, направи си сам и време за кафе.

Запазваме си правото да извършваме промени в общите ни условия и в органичаването на отговорността, установена по-горе, както и промени по формата и съдържанието на уебсайта, като своевременно бъдете информирани за това.

При влизането си в blick-bg.com Вие приемата действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че Ви съветваме редовно да се запознавате с нашите условия на ползване.

Предмет на Общите условия

Тези Общи условия са вид Договор между читателите, потребителите на сайта blick-bg.com и blick-bg.com, с който читателите и потребителите получават правото да използват безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Тези Общи условия притежават обвързващо действие само в отношенията между читателите и потребители на услугите на сайта и blick-bg.com.

Сайтът blick-bg.com e достъпен чрез своя унифициран адрес (URL) по определен протокол и съдържащ файлове, текст, звук, картина, видео, изображение и др.

Чрез зареждането на сайта blick-bg.com читателите и потребителите се съгласяват да се обвържат с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават и да ги спазват.

Ако има причина, поради която не сте съгласни с настоящите условия, молим да се въздържате от използване на сайта blick-bg.com.

Чрез използването на blick-bg.com читателите и потребителите имат достъп до публикуваната на сайта информация под една или друга форма, както и да участват чрез коментари, изпращане на материали и/или други.

Видът и спецификите на възможностите за ползване на blick-bg.com могат да бъдат променяни, по преценка на редакцията на сайта.

Условия за ползване на сайта

Сайтът може да бъде използван, както и неговите услуги от всички читатели и потребители единствено за лични/нетърговски цели при спазване на Общите условия.

Всичките права на интелектуална собственост върху ресурсите и материалите с информационен характер, публикувани в сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, като нерегламентирането използване от страна на читателите и потребителите представлява закононарушение и могат да подлежат на наказателна отговорност в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.

Всички потребители имат право да изпращат информационни материали и сигнали, които след оодобрение на модератор/редактор ще бъдат публикувани в сайта, като потребителят се съгласява с Общите условия. В blick-bg.com, Вие – нашите читатели, имате право да публикувате мнения под формата на коментари, като обаче коментарите Ви трябва да са сдържани без да засягате авторитета на даден човек/иституция или организация, дори да са по-остри, те трябва да са в рамките на добрия тон. Коментари могат да се поставят единствено след регистрация в сайта. Тази регистрация изисква създаване на потребителско име, e-mail и парола. Като съхраняването и обработването на тези данни ще се осъществява съобразно нашата политика за лични данни, с която можете да се запознаете тук. След регистрация в сайта ще имате по-широк достъп до функциите на сайта, като ще можете не само да оставяте коментари, но и да добавяте в секция Вашите любими статии, за да можете по-лесно да ги намирате при нужда. Ще имате възможност да добавяте/премахвате статии от Вашата секция „Любими“, по всяко едно време.

В blick-bg.com са включени материали с текст, снимки, други изображения, видеа, записи, които са защитени от авторско право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички тези авторски права или други права върху интелектуалната собственост са притежание на blick-bg.com или използването им е разрешено от собственика на тези права за целите на сайта.

Ако Вие нашите читатели ни изпратите статия и ние решим да я публикуваме в предоставения ни от Вас вариант, то отговорността за нейната достоверност е изцяло на автора, който ни я е изпратил. С публикуването на статията нейният автор се съгласява тя да бъде достъпна на сайта на blick-bg.com за неопределен период от време. Авторът на статията не може да предявява претенции към публикуваните към нея коментари от читателите на сайта.

Използването на този инструментариум и услуги е изцяло доброволно, но при неетични коментари редакцията си запазва правото на модериране на съдържанието на коментара.

Запазваме си правото по всяко време да променяме вида и съдържанието на сайта, като по наша преценка можем да добавяме и/или премахваме рубрики и/или материали.

Също така от blick-bg.com имаме право да променяме параметрите и характеристиките на сайта, както и условията и възможностите за ползването му.

Права и задължения на страните

От екипа на blick-bg.com се ангажираме да гарантираме неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от нашите потребители посредством бисквитки и други подобни технологии. Единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, то може да съдействаме, като изрично Ви уведомим за подобно действие.

Имаме своя политика за обработване на личните данни, с която може подробно да се запознаете тук.

Използваме бисквитки за оптимизация на сайта ни, но тяхното използване се осъществява само след Вашето съгласие. Запознайте се с нашата политика на бисквитките – тук

С приемането на настоящите Общи условия, читателите и потребителите се съгласяват с обработването на бисквитките и други технологии за целите на директния маркетинг чрез нетаргетирана банерна реклама.

Изпращането на информация на e-mail, посочен от нашия потребител, за промени в Общите условия или Политиката за поверителност не се смята за директен маркетинг.

От blick-bg.com си запазваме правото за организиране на игри и конкурси без/с различни награди предоставени от нас, нашите партньори, нашите рекламодатели или от трети страни. Като за всеки конкурс/игра се обявяват условия, които се считат за неделима част от Общите условия на blick-bg.com и могат да бъдат променяни.

От blick-bg.com се опитваме да Ви представяме само актуална, точна, вярна и проверена информация. За да можем да Ви представяме обективно информацията, особено при конфликтна ситуация, се задължаваме да потърсим минимум две експертни мнения. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото законодателство на Република България, без гаранция от страна на blick-bg.com за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки от трети лица.

Не носим отговорност за субективни възприятия и интерпретации на предоставената от нас информация и ресурси на сайта.

От blick-bg.com не носим отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които имам препратки.

От blick-bg.com имаме право на обезщетение за вреди, разноски и претенции на трети страни, които са следствие от нарушение на тези Общи условия или нерегламентирана употреба на услугите в сайта.

Запазваме си правото на преценка за предоставяне на данни за потребителя, да отстраняваме или ограничаваме потребителски действия, които считаме за неприемливи и в случаи, че има основателни съмнения за нарушаване на Общите условия.

Запазваме си правото да преустановяваме предоставянето на част от безплатните услуги или да направим платени услуги безплатни, но това ще става чрез съобщение, публикувано в сайта, както и изпращане на e-mail-и на регистрираните потребители.

Заключителни разпоредби

Запазваме си правото да извършваме промени в настоящите Общи условия по всяко време, като винаги Ви информираме за това.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Тези условия са потвърдени от екипа на blick-bg.com на 27.04.2020.